Điện thoại, Zalo, Viber: 0985.052.075, 0977.535.782. Hotline: 0943.459.952
Fanpages: huongvinga, Thực phẩm nga, kẹo socola, Sữa Nga

Ngõ 2 Nguyễn Viết Xuân, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

Sữa bầu Femilak

280,000 VNĐ 00 VNĐ


 

Nutrilon 4 800g

540,000 VNĐ 00 VNĐ


 

Sữa dê kabirta 3 - 800g

1,050,000 VNĐ 00 VNĐ


 

Sữa friso gold 4 - 800g

550,000 VNĐ 00 VNĐ


 

Sữa friso gold 3 - 800g

550,000 VNĐ 00 VNĐ


 

Sữa Friso gold 4 - 400g

305,000 VNĐ 00 VNĐ


 

Sữa dê Kabrita 3 - 400gam

550,000 VNĐ 00 VNĐ


 

Sữa dê Kabrita 2 - 800gam

1,050,000 VNĐ 00 VNĐ


 

Sữa dê Kabrita 2 - 400gam

550,000 VNĐ 00 VNĐ


 

Sữa dê kabrita gold 1 - 800gam

1,050,000 VNĐ 00 VNĐ


 

Sữa dê Kabrita 1 - 400gam

550,000 VNĐ 00 VNĐ


 
<12345>