Điện thoại, Zalo, Viber: 0985.052.075, 0977.535.782. Hotline: 0943.459.952
Fanpages: huongvinga, Thực phẩm nga, kẹo socola, Sữa Nga

Ngõ 2 Nguyễn Viết Xuân, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

Cool green dress with red bell

Omega 3-6-9 Nga 100 viên

150,000 VNĐ 200,000 VNĐ👍👍👍𝐎𝐦𝐞𝐠𝐚 𝟑-𝟔-𝟗 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐬𝐚̆̃𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐜𝐚́c tình iu nhé
𝐕𝐈𝐄̂𝐍 𝐔𝐎̂́𝐍𝐆 𝐎𝐌𝐄𝐆𝐀 𝟑𝟔𝟗 𝐍𝐆𝐀 (𝟏𝟎𝟎 𝐕𝐈𝐄̂𝐍)

☎0985052075 - 0943459952
👉 𝐂𝐚̉𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐢𝐦, 𝐧𝐚̃𝐨, 𝐦𝐚̆́𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐡𝐨̛́𝐩;
👉 𝐃𝐮𝐲 𝐭𝐫𝐢̀ 𝐦𝐮̛́𝐜 𝐜𝐡𝐨𝐥𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫𝐨𝐥 𝐛𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠;
👉 𝐌𝐚𝐧𝐠 đ𝐞̂́𝐧 𝐯𝐞̉ đ𝐞̣𝐩 𝐜𝐡𝐨 𝐝𝐚 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐨́𝐜;
👉 𝐓𝐫𝐞̉ 𝐡𝐨́𝐚 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐮̛̃𝐚 𝐥𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐨̛ 𝐭𝐡𝐞̂̉.
💚💚𝐇𝐔̛𝐎̛́𝐍𝐆 𝐃𝐀̂̃𝐍 𝐒𝐔̛̉ 𝐃𝐔̣𝐍𝐆 :
– 𝐃𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐞𝐦 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝟏𝟒 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐥𝐨̛́𝐧
– 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝟒 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐧𝐠𝐚̀𝐲, 𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐬𝐚𝐮 𝐛𝐮̛̃𝐚 𝐚̆𝐧.
– Đ𝐞̂̉ đ𝐚̣𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐪𝐮𝐚̉ 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐧𝐞̂𝐧 𝐛𝐨̂̉ 𝐬𝐮𝐧𝐠 𝟏 -𝟐 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠/đ𝐨̛̣𝐭.

Sản phấm cùng loại

89,000 VNĐ 120,000 VNĐ


Thuốc phụ khoa Nga

250,000 VNĐ 270,000 VNĐ


VITAMIN E NGA ĐỎ zentiva 400mg

250,000 VNĐ 00 VNĐ


Vitamin E Nga

250,000 VNĐ 350,000 VNĐ


Vitamin Kinder cho trẻ